Aquesta setmana va de bosses, moneders…. Que us sembla la tela de cotó lli de globus?

Esta semana de bolsos, monederos …. Que le parece la tela de algodón lino de globos?