En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU informa que és titular del lloc web www.teixitsbascompte.com i www.patchworkvic.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de l’esmentada Llei, TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU informa de les següents dades:

El titular d’aquest lloc web és TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU, amb NIF 33932475T i domicili social a C/ SANT FIDEL, 5 – 08500 VIC. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: info@teixitsbascompte.com.

 

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús pel lloc web de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU per l’accés a determinats continguts o serveis oferts pel web.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

 

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

 

MODIFICACIONS

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

 

PROTECCIÓ DE DADES

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU amb NIF 33932475T i domicili social situat a C/ SANT FIDEL, 5 – 08500 VIC, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. En compliment amb la normativa vigent, TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

L’informem que tractarem les seves dades d’acord amb l’existència del seu consentiment i a la relació contractual que mantenim amb vostè.

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic info@teixitsbascompte.com.

Podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU. Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU.

 

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència al respecte. TEIXITS BASCOMPTE – MARGARITA BASCOMPTE PERARNAU té el seu domicili a VIC, Espanya.