NOTA: El kit inclou els materials necessaris per realitzar la gorra . Inclou un patro amb tres talles infantils. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.
NOTA: El kit incluye los materiales necesarios para realizar la gorra.Incluye patron con tres tallas infantiles. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.