1.Encarar les dues teles.
1.Encarar las dos telas.
11.buf fotos (1) (Copiar)

2.Fer un repunt a lo llarg deixant uns 10 cms. per cosir . No cosir els laterals.
2.Hacer un pespunte a lo largo, dejando unos 10 cms del medio para coser. No coser los laterales.
11.buf fotos (2) (Copiar)

3.Girar el buf per la banda dreta.
3.Girar la bufanda po el lado derecho.
11.buf fotos (3) (Copiar)

4. Per un lateral tornar a girar el buf fins arribar a l’altre extrem.
4. Por un lateral volver a girar la bufanda hasta que llegues a otro lateral.
11.buf fotos (4) (Copiar)

11.buf fotos (5) (Copiar)

5. Fer un repunt a tot el vol circular.
5. Hacer un repunte a todo el vuelo circular.
11.buf fotos (6) (Copiar)

6. Girar la bufanda pel forat que hem deixat, i cosir-lo.
6. Girar la bufanda po el agujero que antes hemos dejado i coser-lo
BUF NENA

Trobareu els kit a : http://www.teixitsbascompte.com/botiga/kits-diy/punt-amb-estrelles/