PUNT COTÓ- PUNT FELPA

/PUNT COTÓ- PUNT FELPA

punt de samarreta de coto 100%/ punt felpa /

 • DESCRIPCIÓ: Les teles de Punt 100% cotó es venen amb trams de 50cm. El preu del producte és per un tros de 0,5×1,5m. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia. MIDES: 0,50 x 1,5m d’amplada. DESCRIPCION: Las telas de punto 100% se vende en  tramos de 50cm. El precio del producto es un trozo de 0.50x1.50cm. El color del producto puede ser diferente de lo que se en la fotografia. MEDIDAS: 0,50 x 1,5 m de anchura.
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó 95% i elastà 5%. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 140cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,40 PREU: 6,00 € DESCRIPCIÓN: Punto de algodón 95% y elastán 5%. Se vende en tramos de 50cm. Cada unidad equivale a 50x 140cm. Si se quiere más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,40 PRECIO: 6,00€
 •   DESCRIPCIÓ: Punt samarreta cotó 95% elastán 5%. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 150cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,50 PREU: 6,00€ DESCRIPCIÓN: Punto camiseta algodón 95% elastano 5%. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 150cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,50 PRECIO: 6,00 €  
 • DESCRIPCIÓ: Punt samarreta cotó 95% elastán 5%. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 140cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,40 PREU: 6,00€ DESCRIPCIÓN: Punto camiseta algodón 95% elastano 5%. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 140cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,40 PRECIO: 6,00 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó 95% i elastan 5%. Es ven en trams de 50cm. Cada unitat equival a 50x 140cm. si es vol més d'una unitat s'entregarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MIDES: 0,50 x 1,4 PREU: 9,85 DESCRIPCIÓN: Punto de algodón 95% y elastano 5%. Se vende en tramos de 50cm. Cada unidad equivale a 50x 140cm. si se quiere más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,40 PRECIO: 9,85€
 • DESCRIPCIÓ: Punt cotó 95% i elastà 5%. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 140cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,40 PREU: 6,00€ DESCRIPCIÓN: Punto algodón 95% y elastán 5%. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 140cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,40 PRECIO: 6,00€
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó amb felpa a la part interna de la tela. Es ven en trossos de 50cm. Si es demana més d'un tros es serveix en una sola peça. MIDES: 0,50 x 1,50m PREU: 9,75€ DESCRIPCIÓN: Punto de algodón con felpa en la parte interna de la tela. Se vende en trozos de 50 cm. Si se pide más de un trozo se sirve en una sola pieza. MEDIDAS: 0,50 x 1,60m PRECIO: 9,75 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt felpa. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 150cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,50 PREU: 9,75€ DESCRIPCIÓN: Punto felpa. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 150cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,50 PRECIO: 9,75 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó amb felpa a la part interna de la tela. Es ven en trossos de 50cm. Si es demana més d'un tros es serveix en una sola peça. MIDES: 0,50 x 1,60m PREU: 8,15€   DESCRIPCIÓN: Punto de algodón con felpa en la parte interna de la tela. Se vende en trozos de 50 cm. Si se pide más de un trozo se sirve en una sola pieza. MEDIDAS: 0,50 x 1,60m PRECIO: 8,15 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt de felpa . Es ven en trams de 50cm. Cada unitat equival a 50x 160cm. si es vol més d'una unitat s'entregarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MIDES: 0,50 x 1,60 PREU: 9,85€ DESCRIPCIÓN: Punto de felpa. Se vende en tramos de 50cm. Cada unidad equivale a 50x 160cm. si se quiere más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,60 PRECIO: 9,85€
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó amb felpa a la part interna de la tela. Es ven en trossos de 50cm. Si es demana més d'un tros es serveix en una sola peça. MIDES: 0,50 x 1,50m PREU: 9,75€ DESCRIPCIÓN: Punto de algodón con felpa en la parte interna de la tela. Se vende en trozos de 50 cm. Si se pide más de un trozo se sirve en una sola pieza. MEDIDAS: 0,50 x 1,50m PRECIO: 9,75 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt felpa perxada. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 150cm. Si es vol més d'una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge. MESURES: 0,50 x 1,50 PREU: 9,75€ DESCRIPCIÓN: Punto felpa perchada. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 150cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen. MEDIDAS: 0,50 x 1,50 PRECIO: 9,75 €
 • DESCRIPCIÓ: Punt de cotó amb felpa a la part interna de la tela. Es ven en trossos de 50cm. Si es demana més d'un tros es serveix en una sola peça. MIDES: 0,50 x 1,50m PREU: 7,90€ DESCRIPCIÓN: Punto de algodón con felpa en la parte interna de la tela. Se vende en trozos de 50 cm. Si se pide más de un trozo se sirve en una sola pieza. MEDIDAS: 0,50 x 1,50m PRECIO: 7,90 €