MAQUINES DE COSIR ***ELNA-JUKI-BERNINA- BERNETTE***

/MAQUINES DE COSIR ***ELNA-JUKI-BERNINA- BERNETTE***
 • 1 BERNINA 330

  1,320.00
    La BERNINA 330 pren sens dubte el primer lloc pel que fa disseny i tècnica. Convince amb un Display modern, clara llum de costura LED i funció de trau automàtic. D'aquesta manera és la màquina de cosir ideal per a principiants creatives que donen importància a qualitat, confort en el maneig i disseny. Però també fa molt bona figura com a màquina d'entrenament. Display LCD modern El Display il·luminat i ric en contrast visualitza totes les informacions i regulacions a primera vista: com a ajuda de costura estan indicats al punt seleccionat, el llarg i ample del punt, l'stop-agulla i la sola recomanada per al peu prensatelas. enfilador automàtic Amb això s'enfila a la primera. Llarg del punt / Ample del punt Les regulacions de base es modifiquen simplement prement les tecles. Totes les regulacions estan visibles en el Display. Selecció directa del punt Selecció directa dels punts útils i funcions més utilitzats mitjançant tecles - ràpid i pràctic. Per cosir més fàcilment i amb més seguretat es pot regular l'stop-agulla dalt / baix i cosir una mostra de punt exactament fins al final de la mostra. trau automàtic El llarg del trau regulat es memoritza de manera que els traus es cusen automàticament i les vegades que es desitgi, sempre a la mateixa mida de llarg. Tecla per costura cap enrere La tecla per costura cap enrere fa possible la ràpida i confortable costura cap enrere temporal i permanent. El botó Start / Stop és especialment pràctic per posar en marxa o parar la màquina de cosir. Costures llargues poden cosir-se exactament i a una velocitat constant, sense necessitat del pedal. Amb l'ajuda del regulador de la velocitat assolible pot adaptar la velocitat de costura al treball de costura - lentament per a treballs exactes, més ràpid per a treballs de costura generals. La tensió del fil pot regular flexible i còmodament. Porta dos portabobines. El segon portabobines vertical i giratori és especialment pràctic per al debanat i per a la utilització d'agulles bessones. Tres talla-fils fan el tall del fil superior i inferior molt confortable La llum LED especialment clara il·lumina òptimament la superfície de treball 97 puntades totals 15 puntades útils 23 puntades decoratives 3 puntades per quilt Llarg del punt màxim 5 mm Ample del punt màxim 5 mm 1 trau automàtic 1 alfabet Funció de memòria permanent 9 posicions de la agulles Regulador de velocitat progressiu 900 puntades per minut Llarg braç lliure a la dreta de l'agulla: 160mm La BERNINA 330 toma sin duda el primer lugar en cuanto diseño y técnica. Convince con un Display moderno, clara luz de costura LED y función de ojal automático. De esta manera es la máquina de coser ideal para principiantes creativas que dan importancia a calidad, confort en el manejo y diseño. Pero también hace muy buena figura como máquina de entrenamiento. Display LCD moderno El Display iluminado y rico en contraste visualiza todas las informaciones y regulaciones a primera vista: como ayuda de costura están indicados en el punto seleccionado, el largo y ancho del punto, el stop-aguja y la sola recomendada para el pie prensatelas . enhebrador automático Con ello se sube a la primera. Largo del punto / Ancho del punto Las regulaciones de base se modifican simplemente pulsando las teclas. Todas las regulaciones están visibles en el Display. Selección directa del punto Selección directa de los puntos útiles y funciones más utilizados mediante teclas - rápido y práctico. Para coser más fácilmente y con más seguridad se puede regular el stop-aguja arriba / abajo y coser una muestra de punto exactamente hasta el final de la muestra. ojal automático El largo del ojal regulado se memoriza de forma que los ojales se cosen automáticamente y las veces que se desee, siempre en la misma medida de largo. Tecla para costura hacia atrás La tecla para costura hacia atrás hace posible la rápida y confortable costura hacia atrás temporal y permanente. El botón Start / Stop es especialmente práctico para poner en marcha o parar la máquina de coser. Costuras largas pueden coserse exactamente y a una velocidad constante, sin necesidad del pedal. Con la ayuda del regulador de la velocidad alcanzable puede adaptar la velocidad de costura al trabajo de costura - lentamente para trabajos exactos, más rápido para trabajos de costura generales. La tensión del hilo puede regular flexible y cómodamente. Lleva dos portabobinas. El segundo portabobinas vertical y giratorio es especialmente práctico para el devanado y para la utilización de agujas gemelas. Tres corta-hilos hacen el corte del hilo superior e inferior muy confortable La luz LED especialmente clara ilumina óptimamente la superficie de trabajo 97 puntadas totales 15 puntadas útiles 23 puntadas decorativas 3 puntadas por quilt Largo del punto máximo 5 mm Ancho del punto máximo 5 mm 1 ojal automático 1 alfabeto Función de memoria permanente 9 posiciones de la agujas Regulador de velocidad progresivo 900 puntadas por minuto Largo brazo libre a la derecha de la aguja: 160mm
 • BERNETTE 33

  299.00
  Elegant disseny suís, és un model mecànic bàsic, especial per a principiants amb poca experiència. Els ajustos poden realitzar-se mitjançant els seus dos comandaments giratoris davanters. Consta de 15 puntades, amb una amplada màxima de puntada de 5 mm. Té enfilador semiautomàtic, talla fils, doble alçada de prensatelas i palanca de marxa enrere Inclou 5 prensatelas i caixa d'accessoris. 2 anys de garantia en totes les máquines. Elegante diseño suizo , es un modelo mecanico básico, especial para principiantes con poca experiencia.Los ajustes pueden realizarse mediante sus dos mandos giratorios delanteros. Consta de 15 puntadas, con una anchura máxima de puntada de 5mm. Tiene enhebrador semi-automatico, cortahilos, doble altura de prensatelas y palanca de marcha atras Incluye 5 prensatelas y caja de accesorios. 2 años de garantia en todas las máquinas
 • BERNETTE 35

  370.00
  Model mecànic ,Consta de 23 puntades, incloent-hi puntades decoratives i útils, amb una màxima de puntada de 5 mm. a més del trau automàtic. Tots els ajustos, com ara la tensió del fil, l'amplada i longitud i selecció de puntada, es realitzen amb els tres comandaments que estan a la part frontal. L'enfilador d'agulla manual i el talla fils ajuden a cosir d'una manera eficient i ràpida. prensatelas de 2 nivells, especialment útil per a cosir teles gruixudes Inclou 7 prensatelas. 2 anys de garantia en totes les máquines. Modelo mecanico sin control compureterizado.consta de 23 puntadas, incluyendo puntadas decorativas y utiles, con una máxima de puntada de 5mm. ademas del ojal automático. Todos los ajustes, tales como la tension del hilo, la anchura y longuitud y seleccion de puntada , se realizan con los tres mandos que estan en la parte frontal. El enhebrador de aguja manual y el cortahilos ayudan a coser de una forma eficiente y rápida. Prensatelas de 2 niveles, especialmente util para coser telas gruesas. Incluye 7 prensatelas diferentes. 2 años de garantia en todas las máquinas.  
 • BERNETTE 37

  587.00
  La Bernette 37 és el model bàsic de les noves bernette electròniques. Disposa de 50 puntades amb una amplada màxima de puntada de 7 mm, incloent-hi puntades decoratives, elàstiques i traus. Porta un pràctic polsador star / stop, es pot cosir sense pedal i stop de l'agulla dalt / baix dóna posició en la qual quedarà l'agulla en acabar la costura. Disposa de regulador de velocitat de costura i llum led. Inclou 5 prensatelas diferents. 2 anys de garantia en totes les maquines. La Bernette 37 es el  modelo básico de las nuevas bernette electronicas. Dispone de 50 puntadas con una anchura máxima de puntada de 7mm, incluyendo puntadas decorativas, elasticas y ojales. Lleva un práctico pulsador star/stop, se puede coser sin pedal y stop de la aguja arriba/abajo da posicion en la que quedará la aguja al acabar la costura, Dispone de regulador de velocidad de costura y luz led. Incluye 5 prensatelas diferentes. 2 años de garantia en todas las maquinas.
 • BERNETTE 38

  850.00
  La Bernette 38, és el model estrella de tota la serie. Ideal per a persones creatives. Disposa de 394 puntades, entre elles 67 decoratives, 3 alfabets i 8 tipus de traus, així com puntades útils, com ara una puntada elàstica per teles elàstiques. L'amplada màxima de puntada és de 7 mm. Porta un pràctic regulador de velocitat, polsador star / stop. Ideal per cosir sense pedal i stop d'agulla dalt / baix. També porta funció de memòria. una potent llum led de costura, enfilador d'agulla i talla fils automàtic i manual. Pantalla LCD per a una òptima visualització de tots els ajustos. Estan inclosos 8 prensatelas diferents. 2 anys de garantia en tots els models. La Bernette 38, es el modelo estrella de toda la serie.Ideal para personas creativas. Dispone de 394 puntadas, entre ellas 67 decorativas, 3 alfabetos y 8 tipos de ojales, así como puntadas útiles, como por ejemplo una puntada elástica para telas elásticas. La anchura máxima de puntada es de 7mm. Lleva un práctico regulador de velocidad, pulsador star/stop ideal para coser sin pedal y stop de aguja arriba/abajo. Tambien lleva función de memoria. Ofrece una potente luz led de costura, enhebrador nde aguja y cortahilos automático y manual. Pantalla LCD para una óptima visualización de todos los ajustes. Estan incluidos 8 prensatelas diferentes. 2 años de garantia en todos los modelos.
 • La Bernette 42 Funlock, és una màquina ideal per a recobrir, amb 4 puntades de recobriment amb una amplada de 2,8 i 5,6 mm i puntada de cadeneta. Treballs professionals en fer vores, acabats i punys amb un acabat perfecte. Podràs treballar perfectament teles elàstiques, licres i gèneres de punt fi com jersei. Enfilar l'agulla i l'ancora resulta més fàcil gràcies a un enfilador d'àncores i un d'agulla manual. Disposa d'un potent llum Led. 2 anys de garantia. La Bernette 42 Funlock, es una máquina ideal para recubrir, con sus 4 puntadas de recubrimiento con una anchura de 2,8 y 5,6mm y puntada de cadeneta. Trabajos profecionales al hacer dobladillos, acabados y puños con un acabado perfecto. Podrás trabajar perfectamente t4elas elásticas, licras y géneros de punto fino como jersey. Enhebrar la aguja y el ancora resulta más fácil gracias a un enhebrador de ancoras y un de aguja manual. Dispone de un potente luz Led. 2 años de garantia.
 • La bernette 44 disposa de nombroses funcions pràctiques que et permetran endinsar-te fàcilment en el món de les oberlocks. Disposa de 15 puntades. L'ajust precís de les puntades pot realitzar-se amb total comoditat a la part exterior mitjançant el seu comandament giratori, i l'enfilat resulta fàcil gràcies a les marques de colors de cada fil i els auxiliars de les àncores i l'enfilat d'agulla. La fulla s'acciona des de baix, per a més seguretat i millor visibilitat. porta llum led. 1300ppm 2 anys de garantia. La bernette 44 dispone de numerosas funciones prácticas que te permitirán adentrarte fácilmente en el mundo de las oberlocks. Dispone de 15 puntadas. El ajuste preciso de las puntadas puede realizarse con total comodidad en la parte exterior mediante su mando giratorio, y el enhebrado resulta fácil gracias a las marcas de colores de cada hilo y los auxiliares de las ancoras y el enhebrado de aguja. La cuchilla se acciona desde abajo, para más seguridad y mejor visibilidad. lleva luz led. 1300ppm 2 años de garantia.
 • Overlock de 4 fils, realitza costures de 4/3 fils, Placa agulles amb palanca per repulgo. Velocitat 1300ppm i sistema automàtic d'enfilat de l'ancora inferior. 2 anys de garantia. Oberlok de 4 hilos, realiza costuras de 4/3 hilos, Placa agujas con palanca para repulgo. Velocidad 1300ppm y sistema automático de enhebrado del ancora inferior. 2 años de garantia.
 • Màquina domèstica de braç lliure amb possibilitat de realitzar fins a 15 puntades diferents incloent traus en 4 passos, puntades per elàstics i puntades triples reforçades, garfi oscil·lant, funda de plàstic. Máquina doméstica de brazo libre con posibilidad de realizar hasta 15 puntadas distintas incluyendo ojales en 4 pasos, puntadas para elásticos y puntadas triples reforzadas, garfio oscilante, funda de plástico,
 • Màquina de cosir de braç lliure. Realitza fins a 30 funcions diferents. Puntades de encoixinats, aplicació, realitza juny traus en un sol pas, fistons, ziga-zaga .... Té botó posicionador d'agulla, botó de rematada, selector de velocitat, panell de control LCD, doble alçada de prensatelas, enfilador automàtic, garfi rotatiu. Inclóu caixa d'accessoris. Dos anys de garantia. Máquina de coser de brazo libre. Realiza hasta 30 funciones distintas. Puntadas de alcolchado, aplicacion, realiza 6 ojales en un solo paso, festones, zigzag.... Tiene boton posicionador de aguja, boton de remate, selector de velocidad, panel de control LCD, doble altura de prensatelas, enhebrador automático, garfio rotativo. Lleva incuido caja de accesorios. Dos años de garantia.
 • ELNA 580X

  799.00
  De braç lliure, amb 120 funcions diferents. Puntades d'encoixinats, aplicació, puntades de patchwork ... Espai entre agulla i màquina de 21 cm. Garfi rotatiu, 7 traus en un sola pas, enfilador automàtic, 2 alfabets, Cotahilos per polsador, tecla de selecció directa de 4 puntades. Funció espejo.Posibilidad de costures programables a 2 agulles. Ample de puntada programable fins 7 mm. Longuitud de puntada programable fins 5 mm. Ajust tensió fil automàtic. Botó posicionador d'agulla programable. Botond i rematada. Botó STAR / STOP Selector de velocitat ajustable fins a 820 ppm. panell LCD Llum led. Porta bossa propectora de teixit semi rígida. 2 anys de garantia.     De brazo libre, con 120 funciones distintas. Puntadas de acolchados, aplicación, puntadas de patchwork... Espacio entre aguja y máquina de 21 cm. Garfio rotativo, 7 ojales en un sola paso, enhebrador automático, 2 alfabetos, Cotahilos por pulsador, tecla de selección directa de 4 puntadas. Función espejo.Posibilidad de costuras programables a 2 agujas. Ancho de puntada programable hasta 7mm. Longuitud de puntada programable hasta 5mm. Ajuste tensión hilo automático. Boton posicionador de aguja programable. Botónd e remate. Botón STAR/STOP Selector de velocidad ajustable hasta 820 ppm. Panel LCD Luz led . Lleva bolsa propectora de tejido semi rígida. 2 años de garantia.
 • Màquina amb braç lliure per realitzar costures tubulars, com pantalons, mànigues ... Palanca de marxa enrere instantània, sistema de garfi giratori horitzontal amb tapa de bobina transparent. Disc de tensió regulable entre 0 i 9. Cortahilo manual integrat. Llum led. Doble altura de premsateles. Àrea d'emmagatzematge d'accessoris. traus en 4 passos. Ample màxim de la puntado 5mm. i longitud màxima de puntada 4 mm .. Posició d'agulla a l'esquerra i al centre. Velocitat de costura màxima de 700ppm. Inclosos 4 presatelas diferents. 2 anys de garantia Màquina con brazo libre para realizar costuras tubulares, como pantalones, mangas... Palnaca de marcha atrás instantánea, sistema de garfio giratorio horizontal con tapa de bobina transparente. Disco de tension regulable entre 0 y 9. Cortahilo manual integrado. Luz led. Doble altura de prensatelas. Area de almacenamiento de accesorios. ojales en 4 pasos. Ancho máximo de la puntado 5mm. y longitud máxima de puntada 4mm.. Posicion de aguja a la izquierda y al centro. Velocidad de costura máxima de 700ppm. Incluidos 4 presatelas diferentes. 2 años de garantia
 • Overlock de 4 fils, costures de 4/3 fils. Placa agulles amb palanca per repulgo. Sistema automàtic enfilat ancora inferior. Realitza 1300ppm. 2 anys de garantia Oberloc de 4 hilos , costuras de 4/3 hilos. Placa agujas con palanca para repulgo. Sistema automático enhebrado ancora inferior. Realiza 1300ppm. 2 años de garantia  
 • JUKI HZL-60

  415.00
  JUKI HZL-60H: fàcil amb una àmplia gamma de puntades. Màquina de cosir de braç lliure que realitza fins a 40 funcions diferents, com encoixinar puntades d'aplicacions, puntades molt útils per a patchwork! Podràs triar entre tres tipus de traus automàtics, puntades decoratives, i naturalment la gamma de puntades útils i elàstiques per als treballs de tots els dies sobre qualsevol material. A més pots triar, per reforçar les costures, entre puntada cap enrere i puntada reforçada. Funció de Start / Stop , permet cosir sense la necessitat del pedal,  enfilador automàtic de l'agulla, il·luminació amb llums led, i moltes coses més. JUKI HZL-60H: fácil con una amplia gama de puntadas. Máquina de coser de brazo libre que realiza hasta 40 funciones diferentes, como acolchar puntadas de aplicaciones, puntadas muy útiles para patchwork! Podrás elegir entre tres tipos de ojales automáticos, patadas decorativas, y naturalmente la gama de puntadas útiles y elásticas para los trabajos de todos los días sobre cualquier material. Además puedes elegir, para reforzar las costuras, entre patada hacia atrás y patada reforzada. Función de Start / Stop, permite coser sin la necesidad del pedal, enhebrador automático de la aguja, iluminación con lámparas led, y muchas cosas más.
 • JUKI HZL-80

  535.00
  Màquina de cosir JUKI HZL-80 Màquina de cosir de braç lliure que realitza fins 197 funcions diferents, com encoixinar puntades d'aplicacions, puntades molt útils per a patchwork! Podràs triar entre 8 tipus de traus automàtics, puntades decoratives, i naturalment la gamma de puntades útils i A més pots triar, per reforçar les costures, entre puntada cap enrere i puntada reforçada. Funció de Start / Stop que ens permet cosir sense la necessitat del pedal. enfilador automàtic de l'agulla, il·luminació amb llums  led. Amb els dos alfabets que vénen incorporats podràs escriure noms amb lletres majúscules i també minúscules i moltes coses més. Máquina de coser Juki HZL-80 Máquina de coser de brazo libre que realiza hasta 197 funciones diferentes, como acolchar puntadas de aplicaciones, puntadas muy útiles para patchwork! Podrás elegir entre 8 tipos de ojales automáticos, patadas decorativas, y naturalmente la gama de puntadas útiles y Además puedes elegir, para reforzar las costuras, entre patada hacia atrás y patada reforzada. Función de Start / Stop que nos permite coser sin la necesidad del pedal. enhebrador automático de la aguja, iluminación con lámparas led. Con los dos alfabetos que vienen incorporados podrás escribir nombres con letras mayúsculas y también minúsculas y muchas cosas más.