KITS BARRETS / KITS SOMBREROS

//KITS BARRETS / KITS SOMBREROS
  • NOTA: El kit inclou els materials necessaris per realitzar la gorra . Inclou un patro amb tres talles infantils. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia. NOTA: El kit incluye los materiales necesarios para realizar la gorra.Incluye patron con tres tallas infantiles. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.
  • NOTA: El kit inclou els materials necessaris per realitzar el barret infantil. Inclou un patró amb tres talles. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia. NOTA: El kit incluye los materiales necesarios para realizar el sombrero infantil. Incluye un patron con tres tallas. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.
  • NOTA: El kit inclou els materials necessaris per realitzar el barret infantil. Inclou un patró amb tres talles. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia. NOTA: El kit incluye los materiales necesarios para realizar el sombrero infantil. Incluye un patron con tres tallas. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.