BOATES- FLISELINES - ENTRETELES / BUATAS -FLISELINAS-ENTRETELAS

/BOATES- FLISELINES - ENTRETELES / BUATAS -FLISELINAS-ENTRETELAS
 • MIDES: 1.50m d’amplada. NOTA: la boata es ven amb trams d’1 m. El preu del producte és per un tros de 1.50x1m.
 • MIDES: 1,5m d'amplada. NOTA: la boata es ven amb trams d'1 m. El preu del producte és per un tros de 1,5x1m.
 • MIDES: 2.80m d’amplada. NOTA: la boata es ven amb trams d’1 m. El preu del producte és per un tros de 2.80x1m.
 • BUNDFIX

  1.25
  DESCRIPCIÓ : Entretela adhesiva per fer nances de bolses. Es ven en trams d'un metre. MIDES: 3cm d'ampla. PREU: 1.25 cada metre. DESCRIPCION:Entretela adhesiva para realizar asas de bolsos. Se vende en tramos de 1metro. MEDIDA: 3cm de ancho. PRECIO: 1.25€ el metro
 • DECOVIL-I

  7.50
  DECOVIL Entretela termoahdesiva de color natual rigida. se vende por tramos de 50cm. El precio es de un trozo de 50 x 90cm MEDIDAS: 90 cm ancho
 • MIDES: 0,4m d'amplada. DESCRIPCIÓ : l'entretela adhesiva a doble cara ,es ven amb trams d'1 m. El preu del producte és per un tros de 0,4x1m. MEDIDAS: 0,4m de ancho. DESCRIPCION : la entretela adhesiva a doble cara, se vende a tramos de 1 m. El precio del producto es por un trozo de 0,4x1m.
 • DESCRIPCIÓ: Entretela marcada a quadres per fer logcabin.Es ven per trams de 1 m. i el preu és de 1mx 0.90cms d'amplada. MIDES: 1m x 0,90m DESCRIPCION: Entretela marcada a cuadros para hacer logcabin. Se vende en tramos de 1 m. y el precio es de 1m x 0.90cms de ancho MEDIDAS: 1m x 0.90m .
 • MIDES: 1.60m d'amplada. NOTA: l'estabilitzador és un material de foam folrat per cada banda ideal per donar volum a les teves creacions. El gruix és de 5mm. i es ven en trams d'1 m. El preu del producte és per un tros de 1.60x1m. La composició és: foam + 100%poliester. MEDIDAS: 1.60m de ancho. NOTA: el estabilizador es un material de foam forrado por ambos lados ideal para dar volumen a tus creaciones. El grosor es de 5mm. y se vende en tramos de 1 m. El precio del producto es por un trozo de 1.60x1m. La composición es: foam + 100% poliéster
 • MIDES: 0,9m d'amplada. NOTA: la fliselina es ven amb trams d'1 m. El preu del producte és per un tros de 0,9x1m.
 • MIDES: 0,5m d'amplada. NOTA: Entretela termo adhesiva que s'adhereix a la tela per les dues bandes amb l'escalfor de la planxa. El producte es ven amb trams 0.50 m. El preu del producte és per un tros de 0,5x0.5cm. MEDIUM MEDIDAS: Entretela termo adhesiva que se adhiere a la tela por las dos caras con el calor de la plancha. NOTA: El producto se vende con tramos 0.50 m. El precio del producto es por un trozo de 0,5x0.5cm.MEDIUM