DESCRIPCIÓ: Punt de felpa . Es ven en trams de 50cm. Cada unitat equival a 50x 160cm. si es vol més d’una unitat s’entregarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge.

MIDES: 0,50 x 1,60

PREU: 9,85€

DESCRIPCIÓN: Punto de felpa. Se vende en tramos de 50cm. Cada unidad equivale a 50x 160cm. si se quiere más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen.

MEDIDAS: 0,50 x 1,60

PRECIO: 9,85€