DESCRIPCIÓ: Punt felpa. Es ven en trams de 50 cm. Cada unitat equival a 50x 150cm. Si es vol més d’una unitat es lliurarà en una sola peça. El color pot diferir del de la imatge.

MESURES: 0,50 x 1,50

PREU: 9,75€

DESCRIPCIÓN: Punto felpa. Se vende en tramos de 50 cm. Cada unidad equivale a 50x 150cm. Si se desea más de una unidad se entregará en una sola pieza. El color puede diferir del de la imagen.

MEDIDAS: 0,50 x 1,50

PRECIO: 9,75 €