Màquina de cosir JUKI HZL-80

Màquina de cosir de braç lliure que realitza fins 197 funcions diferents, com encoixinar puntades d’aplicacions, puntades molt útils per a patchwork!

Podràs triar entre 8 tipus de traus automàtics, puntades decoratives, i naturalment la gamma de puntades útils i A més pots triar, per reforçar les costures, entre puntada cap enrere i puntada reforçada. Funció de Start / Stop que ens permet cosir sense la necessitat del pedal. enfilador automàtic de l’agulla, il·luminació amb llums  led. Amb els dos alfabets que vénen incorporats podràs escriure noms amb lletres majúscules i també minúscules i moltes coses més.

Máquina de coser Juki HZL-80

Máquina de coser de brazo libre que realiza hasta 197 funciones diferentes, como acolchar puntadas de aplicaciones, puntadas muy útiles para patchwork!

Podrás elegir entre 8 tipos de ojales automáticos, patadas decorativas, y naturalmente la gama de puntadas útiles y Además puedes elegir, para reforzar las costuras, entre patada hacia atrás y patada reforzada. Función de Start / Stop que nos permite coser sin la necesidad del pedal. enhebrador automático de la aguja, iluminación con lámparas led. Con los dos alfabetos que vienen incorporados podrás escribir nombres con letras mayúsculas y también minúsculas y muchas cosas más.