Overlock de 4 fils, realitza costures de 4/3 fils,
Placa agulles amb palanca per repulgo. Velocitat 1300ppm i sistema automàtic d’enfilat de l’ancora inferior.
2 anys de garantia.

Oberlok de 4 hilos, realiza costuras de 4/3 hilos,
Placa agujas con palanca para repulgo. Velocidad 1300ppm y sistema automático de enhebrado del ancora inferior.
2 años de garantia.