La Bernette 37 és el model bàsic de les noves bernette electròniques.
Disposa de 50 puntades amb una amplada màxima de puntada de 7 mm, incloent-hi puntades decoratives, elàstiques i traus.
Porta un pràctic polsador star / stop, es pot cosir sense pedal i stop de l’agulla dalt / baix dóna posició en la qual quedarà l’agulla en acabar la costura.
Disposa de regulador de velocitat de costura i llum led.
Inclou 5 prensatelas diferents.
2 anys de garantia en totes les maquines.

La Bernette 37 es el  modelo básico de las nuevas bernette electronicas.
Dispone de 50 puntadas con una anchura máxima de puntada de 7mm, incluyendo puntadas decorativas, elasticas y ojales.
Lleva un práctico pulsador star/stop, se puede coser sin pedal y stop de la aguja arriba/abajo da posicion en la que quedará la aguja al acabar la costura,
Dispone de regulador de velocidad de costura y luz led.
Incluye 5 prensatelas diferentes.

2 años de garantia en todas las maquinas.