DESCRIPCIÓ: El kit inclou els materials necessaris i les explicacions amb patrons si cal, per realitzar la bossa nevera. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.

MIDES:31cm aplada x 21cm fonsx 15alt aprox.

PREU:26

DESCRIPCIÓN: El kit incluye los materiales necesarios y las explicaciones con patrones si es necesario, para realizar el neceser madicamentos . El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.

MEDIDAS:31cm anchox 21cm fondox 15cm alto aprox.

PRECIO:26€