DESCRIPCIÓ: El kit inclou el material necessari per realitzar la bossa de platja. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.

MIDES: 

PREU: 26€

DESCRIPCION: El kit incluye el material necesario para realizar la bolsa de playa . El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.

MEDIDAS:

PRECIO: 26€