DESCRIPCIÓ: El kit inclou els materials necessaris i les explicacions amb patrons si cal, per realitzar la bossa de platja. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.

MIDES:68cm aplada x 47cm alt x 14cm fons

PREU:28€

DESCRIPCIÓN: El kit incluye los materiales necesarios y las explicaciones con patrones si es necesario, para realizar la bolsa de playa . El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.

MEDIDAS:68cm anchox 47cm alto x 14cm fondo

PRECIO:28€