DESCRIPCIÓ: El kit inclou els materials necessaris i les explicacions amb patrons si cal, per realitzar la  caseta tipi. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.

MIDES:

PREU:  97€

DESCRIPCIÓN: El kit incluye los materiales necesarios y las explicaciones con patrones si es necesario, para realizar la caseta tipi. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.

MEDIDAS;