NOTA: El kit inclou els materials necessaris per realitzar el barret infantil. Inclou un patró amb tres talles. El color del producte pot diferir del que es veu a la fotografia.
NOTA: El kit incluye los materiales necesarios para realizar el sombrero infantil. Incluye un patron con tres tallas. El color del producto puede diferir de lo que se ve en la fotografía.