QUANTITAT: 15 feltres de diferents colors.
MIDES:
 22x45cm cada un.