MIDES: 0,4m d’amplada.

DESCRIPCIÓ : l’entretela adhesiva a doble cara ,es ven amb trams d’1 m. El preu del producte és per un tros de 0,4x1m.

MEDIDAS: 0,4m de ancho.

DESCRIPCION : la entretela adhesiva a doble cara, se vende a tramos de 1 m. El precio del producto es por un trozo de 0,4x1m.